Tecco Diamond: Flycam cập nhật tiến độ thi công ngày 04 tháng 01 năm 2021.

Ngay sau những ngày nghỉ Tết Dương, công trường dự án đã bắt đầu một không khí lao động mới, đội ngũ công nhân có mặt đầy đủ, hăng hái bắt tay ngay vào công việc với tinh thần quyết tâm cao nhất với mục tiêu hoàn thành xuất sắc kế hoạch thi công.

Một số hình ảnh Flycam thi công tại công trường ngày 04/01/2020:

=============================

TECCO DIAMOND – ĐÓN TƯƠNG LAI – TOẢ HẠNH PHÚC

 Hotline: 0868 30 10 10

 Website: https://teccodiamond.com.vn/

 Fanpage: https://www.facebook.com/TeccoDiamond.com.vn

0868 30 10 10